Hlavní stránka v angličtině

Old-time frailing na tenorové banjo


Stejně jako kytaristé mohou volit mezi hrou trsátkem nebo prsty (s prstýnky nebo bez), tak i vaše tenorové banjo se může obejít bez trsátka. Pokud navíc své banjo přeladíte z CGda do akordového ladění DGdg, může vaše banjo znít buď jako 5-strunné banjo bluegrassové, nebo jako tzv. old-time banjo, které v Česku hraje například Honza Bican nebo Robert Neuser z často hostující slovenské skupiny Funny Fellows.

Dříve než se pokusíme napodobit old-timový zuk na čtyřstrunném banju, musíme vědět, jak přesně se (teoreticky) hraje old-time na banju pětistrunném - abychom věděli, co přesně musíme imitovat. Z hlediska techniky úderu existují v zásadě dva způsoby hry old-timového pětistrunného banja - down-picking a up-picking. Slova down [vyslov daun] = dolů a up [ap] = nahoru popisují směr úderu prstů pravé ruky - pozor, kromě palce, který v každém případě brnká dolů.

Při down-pickingu brnká (bouchá) o struny nehet prstu (u pětistrunných banjistů nejčastěji prostředníčku nebo ukazováčku - nebo obou), který se pohybuje spolu s celou dlaní směrem dolů (down). Tento úder rozhodně nevypadá jako tzv. rasquadový úder kytaristů, kteří z dlaně vystřelují jednotlivé prsty. Naopak, celá dlaň je jakoby sevřená okolo nějaké rukojeti (motyky nebo sekery) a pohybuje se vcelku. Down-picking je označení spíše teoreticko-klasifikační, hráči této technice říkají clawhammer [klóhemr] nebo frailing [frajlin].

Při up-pickingu prst brnká o struny bříškem (nebo konečkem nehtu nebo prstýnkem) a pohybuje se přitom nahoru (up), jako když kytaristé vybrnkávají. Tento způsob hraní old-time banja je méně rozšířený, u nás ho hraje například Zdeněk Max Horký, jemuž svěřují své nástroje v případě nutnosti drobných oprav frekventanti srpnových bluegrassových dílen v Husopečích.

Old-timový způsob hry, který kombinuje up-picking a down-picking (nebo spíše down-brush [daun-braš], tedy prohrábnutí více strun pohybem dolů) popisuje Pete Seeger ve své knize "How to play 5-string banjo". Skládá se z brnknutí (směrem nahoru = up) noty ukazováčkem, pak je pomlka, následovaná právě down-brushem pomocí nehtu prostředníčku a poslední je brnknutí palce o pátou strunu. Toto vše se v jednom taktu opakuje dvakrát:
d------0-------0---|-
H------0-------0---|-
G--0---0-------0---|-
D----------0-------|-
g--------0-------0-|-
  |  |_| |  |_|
  I  B T I  B T
počítejte:
  1 a 2 a 3 a 4 a
Česky počítejte "raz a dva a tři a čtyř a" nebo "prv-ní dru-há tře-tí čtvr-tá", nebo zkuste anglicky "van en tů en srí en fór en". Písmena pod tabulaturou jsou první písmena z anglických slov Index = ukazovák, Brush [braš] = prohrábnutí více strun a Thumb [sam] = palec.

Jak tento kolovrátek převést na tenorové banjo? Ideální je, pokud můžeme mít na ruce stále tři prstýnky, abychom mohli přecházet z oldtimové techniky třeba do Scruggsova rollu nebo do Travis pickingu. Protože nejvyšší struna g, která je na pětistruném banju na palcové straně, je na tenorovém banju na "normální" straně u prstů, musíme ji hrát nikoli palcem, ale nějakým prstem - mně se odvědčil ukazováček. Down-brush (prohrábnutí směrem dolů) pak hrajeme nehtem toho prstu, na kterém již nemáme prstýnek, tedy prsteníčku (anglicky Ring finger, proto R). Tóny na první a třetí době pak můžeme hrát palcem, který nyní není zaneprázdněn tenkou palcovou strunou.

Takhle to tedy vypadá na tenorovém banju, přeladěném do DGdg:

g------0-0-----0-0-|-
d------0-------0---|-
G--0---0-------0---|-
D----------0-------|-
  |  |_| |  |_|
  T  R I T  R I
počítejte:
  1 & 2 & 3 & 4 &
ZVUK
Tento kolovrátek můžeme zkráceně zapsat jako T_RIT_RI a rytmicky si představit jako um-cara um-cara (američané používají bum-dity bum-dity). Prostředníček (s navléknutým prstýnkem) pauzíruje, ale můžeme ho použít ve chvíli, kdy pro zpestření zařadíme nějaký vybrnkávaný úsek (např. TIMI).

Při učení základního vzoru T_RIT_RI nejdříve zkoušejte zjednodušenou verzi bez ukazováčku na struně g: T_R_T_R_ neboli um-ca um-ca. Um je hráno palcem, ca je hráno nehtem prsteníčku (R) shora dolů. Najděte sami vám vyhovující kompromis mezi pohybem celé dlaně a mezi vystrčením pouhého prsteníčku (jako kdybyste s ním cvrnkali).

g------0-------0---|-
d------0-------0---|-
G--0---0-------0---|-
D----------0-------|-
  |  |  |  |
  T  R  T  R
počítejte:
  1 & 2 & 3 & 4 &
ZVUK
Počet strun, přes které přejedete prsteníčkem R (tři, dvě nebo všechny čtyři) se může libovolně měnit, pokud hrajete doprovod. Pokud se však snažíte zahrát i prsteníčkem melodii, prst by měl nejdříve dopadnout právě na tu strunu, na které kýžený melodický tón je. Pak samozřejmě bez přerušení sklouzne na další (tenčí) struny, ale ta první je zahrána výrazněji . Po nějaké době tréninku budete moci zahrát prsteníčkem dokonce pouze tu jednu strunu s melodií. Ale před tím, než budete experimentovat s jednoduchými melodiemi, upevněte rytmus pravé ruky například na tomto sledu akordů s kráčejícím basem, spojujícím jednotlivé akordy. Levá ruka drží při akordu C hmat 0520 (ukazováčkem a malíčkem) a při akordu D 0202 (ukazováčkem a prostředníčkem). Zatímco POD tabulaturou jsou popsány prsty pravé ruky, užité prsty levé ruky jsou nadepsány NAD tabulaturou: i = ukazovák, m = prostředník, r = prsteník, l = malíček.

ZVUK
  G                  C
               i  r   l  i    i   l  i  r  i
g------0-0-----0-0-|-----0-0---------|-----0-0-----0-0-|-----0-0---------|
d------0-------0---|-----0-----------|-----2-------2---|-----2-----------|
G--0---------------|-0-------2---4---|-5-------0-------|-5-------4---2---|
D----------0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |   |  |_| |  |_|  |  |_| |  | 
  T  R I T  R I  T  R I T  T   T  R I T  R I  T  R I T  T

  G                  D
               r  i     m m i  m m    m m i  r
g------0-0-----0-0-|-----0-0---------|-----2-2-----2-2-|-----2-2---------|
d------0-------0---|-----0-----------|-----0-------0---|-----0-----------|
G--0---------------|-0---------------|---------2-------|-----------------|
D----------0-------|---------4---2---|-0---------------|-0-------2---4---|
  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |   |  |_| |  |_|  |  |_| |  |
  T  R I T  R I  T  R I T  T   T  R I T  R I  T  R I T  T

Melodie hraná rytmicky na dobách

Pojďme zkusit jednoduchou melodii. Zde je příklad samotné melodie, kterou si nejprve přehrajte pouze palcem pravé ruky. Levá ruka je opět naznačena nad tabulaturou - v principu jde o kytarový způsob "jeden prst na jeden pražec", tedy na druhém pražci hraje vždy ukazovák, na třetím (kdyby v melodii byl) prostředník, na čtvrtém prsteník a na pátém malíček.

ZVUK
  G                  D         G
    i  r  l     i    r     l  r  i
g------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d------------------|-0---2---0-------|-0---------------|-----------------|
G--0---2---4---5---|-------------4---|-----5---4---2---|-0---------------|
D------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |
  T  T  T  T   T  T  T  T   T  T  T  T   T
Nyní se na druhé a čtvrté době brnknutí palcem vymění za hrábnutí nehtem prsteníčku.

Všimněte si ještě levé ruky, která ve třetím taktu drží pomocí ukazováčku a prostředníčku akord D. Vyzkoušejte dva způsoby držení tohoto akordu - buď je ukazováček na hlubší struně, nebo na té tenčí (a prostředníček naopak). Na pátý pražec dosahujete malíčkem a na čtvrtý pak prsteníčkem. Buď můžete v celém taktu použít vybrané držení akordu D, nebo jej můžete na čtvrté době změnit: v první polovině taktu hrát ukazováčkem na tenké g struně, malíčkem na pátém pražci tlusté G struny, prsteníčkem na jejím čtvrtém pražci a na poslední dobu třetího taktu ukazováček přehodit z tenké g struny na tlustou G strunu a na tenké g struně pak hraje prsteníček. Uf - je to srozumitelné?

ZVUK
  G                  D         G
g------0-------0---|-----0-------0---|-----2-------2---|-----0-------0---|
d------0-------0---|-0---2---0---0---|-0---0-------0---|-----0-------0---|
G--0---2---4---5---|-------------4---|-----5---4---2---|-0---0-------0---|
D------------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
  T  R  T  R   T  R  T  R   T  R  T  R   T  R  T  R
Až navičíte tuto verzi, přidejte ukazováček po druhé a čtvrté době, hrající strunu g.

ZVUK
  G                  D         G
g------0-0-----0-0-|-----0-0-----0-0-|-----2-2-----2-2-|-----0-0-----0-0-|
d------0-------0---|-0---2---0---0---|-0---0-------0---|-----0-------0---|
G--0---2---4---5---|-------------4---|-----5---4---2---|-0---0-------0---|
D------------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |_|
  T  R I T  R I  T  R I T  R I  T  R I T  R I  T  R I T  R I
Dál, pro procvičení prsteníčku, zkuste hrát namísto prohrábnutí více strun JENOM notu melodie - nejdříve opět bez následného ukazováčku.

ZVUK
  G                  D         G
g------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d------------------|-0---2---0-------|-0---------------|-----------------|
G--0---2---4---5---|-------------4---|-----5---4---2---|-0---------------|
D------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |
  T  R  T  R   T  R  T  R   T  R  T  R   T
Samozřejmě že občas zazní i nejbližší vyšší struna, takže řekněme, že se snažíme o minimální "brush" :-)

Nakonec zkuste k melodii (s minimálním brushem) přidat strunu g.

ZVUK
  G                  D         G
g--------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-----------------|
d------------------|-0---2---0-------|-0---------------|-----------------|
G--0---2---4---5---|-------------4---|-----5---4---2---|-0---------------|
D------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |_|  |  |_| |  |_|  |
  T  R I T  R I  T  R I T  R I  T  R I T  R I  T
Shrňme, že dosud byly všechny melodické noty hrány na dobách. První a třetí doba je hrána palcem, druhá a čtvrtá prostředníčkem (s prohrábnutím dalších strun nebo bez - můžete to střídat, jak je libo).

Melodické tóny hrané mezi dobami

Pokud chcete hrát další tóny melodie i mezi dobami, můžete je buď brnkat ukazováčkem (up-pickingem), nebo je můžete zahrát levou rukou, pomocí přírazu, odtrhu, nebo skluzu.

Příraz H (hammer-on [hemr-on]) je rázné přiklepnutí (hammer je kladivo) struny prstem levé ruky, které strunu rozezní bez účasti pravé ruky. Můžeme přiklepávat strunu, na kterou jsme předtím pravou rukou drnkli jiný tón (ať už na prázdné struně, nebo s pomocí jiného prstu levé ruky). Můžeme však také přiklepávat strunu, na kterou jsme předtím nehráli (protože jsme pravou rukou hráli na jinou).

Odtrh P (pull-off) je naopak rázné odtažení prstu od struny. Ale kdybyste prst pouze "rázně zvedli z hmatníku", nic moc se nestane. Musíte jej zvedat trochu do strany směrem k jiné struně (jakoby od dlaně nebo do dlaně, to záleží na tom, co hrajete dál), aby prst opouštěnou strunu trochu vychýlil a tím na ni vlastně brnkl.

Skluz S (slide [slajd]) je rychlé sklouznutí prstu, který během brnknutí pravé ruky leží na nějakém pražci, na pražec jiný (směrem nahoru nebo i dolů). Zejména u skluzu je nutné dodržet délku první noty - neklouzat na druhou moc brzy.

Příklad "hustší" melodie (nejdříve si ji zahrajte palcem a ukazovákem pravé ruky):

ZVUK
  G                  D         G
     i r i r l     i  r  r    l r l r i r
g------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d------------------|-0---0-2-0-------|-0---------------|-----------------|
G--0---0-2-4-2-4-5-|-----------4-0-4-|-----5-4-5-4-2-4-|-0---------------|
D------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |
  T  T I T I T I  T  T I T I T I  T  T I T I T I  T
Vyměňte palec na druhé a čtvrté době za prsteníček. Levá ruka ve třetím taktu drží akord D, aby zněly správné tóny, pokud prsteníček prohrabuje i další struny)

ZVUK
  G                  D         G
g-----(0)-----(0)--|----(0)-----(0)--|----(2)-----(2)--|-----------------|
d-----(0)-----(0)--|-0---0-2-0--(0)--|-0--(0)-----(0)--|-----------------|
G--0---0-2-4-2-4-5-|-----------4-0-4-|-----5-4-5-4-2-4-|-0---------------|
D------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |
  T  R I T I R I  T  R I T I R I  T  R I T I R I  T
Old-timoví hráči však na místo ukazováčku využijí výše popsané melodické ozdoby (proč zaměstnávat obě ruce, když to zvládne pouze levá). Protože se nemění poloha levé ruky na hmatníku, použijte příraz (H) a odtrh (P).

ZVUK
  G                  D         G
g-----(0)-----(0)--|----(0)-----(0)--|----(2)-----(2)--|-----------------|
d-----(0)-----(0)--|-0---0-2-0--(0)--|-0--(0)-----(0)--|-----------------|
G--0---0-2-4-2-4-5-|-----------4-0-4-|-----5-4-5-4-2-4-|-0---------------|
D------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |
  T  R H T P R H  T  R H T H R H  T  R P T P R H  T
Pokud melodii hrajete pomocí přírazů a odtrhů, můžete ukazováčkem zahrát tenkou strunu g (ale nemusíte, pokud by měla přehlušit s melodický tón).

ZVUK
  G                  D         G
g------0-0-----0-0-|-----0-0-----0-0-|-----2-------2---|-----0-0-----0-0-|
d------0-------0---|-0---0-2-0---0---|-0---0-------0---|-----0-------0---|
G--0---0-2-4-2-4-5-|-----------4-0-4-|-----5-4-5-4-2-4-|-0---0-------0---|
D------------------|-----------------|-----------------|---------0-------|
  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |  |_|
     I    I     I    I              I    I
  T  R H T P R H  T  R H T H R H  T  R P T P R H  T  R  T  R

Zde je další příklad využívající přírazů při hraní melodie mezi dobami. Všimněte si, že melodický motiv, který je dlouhý pouze tři doby, prochází přes hranice čtyřdobého taktu.

ZVUK
g------0-------0---|-----0-------0---|-----2-------2---|-----2-------2---|
d------0-2-0---0---|-0-2-0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|
G--0-4-------4-0-4-|-------4-0-------|-----2-4-2---2---|-2-4-2-----------|
D------------------|-----------------|-0-4-------4-0-4-|-------4-0-------|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |
  T H R H T H R H  T H R H T  R   T H R H T H R H  T H R H T  R

Old-time technika je na tenorovém DGdg banju vhodná zejména, pokud hrajete sami nebo pokud potřebujete silně zvýraznit rytmus. Během zpěvu hrajte základní kolovrátek T_RIT_RI se střídáním základního tónu akordu a jeho kvinty v basu, případně s kráčejícím basem mezi akordy, a jako sólo hrajte melodii s pomocí přírazů a odtrhů.