Hlavní stránka v angličtině

Bluegrass na tenorové banjo


Máte doma tenorové banjo?
Máte rádi bluegrass?
Máte průkopnickou povahu?


Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, čtěte dál, protože se vám naskýtá jedinečná možnost: můžete se zařadit do první generace muzikantů, kteří hrají bluegrass na TENOROVÉ banjo.

Tento styl přitom mohl v Československu vzniknout již v šedesátých letech. Marko Čermák se tehdy snažil napodobit trsátkem na svém tenorovém banju bluegrassové zvuky, které slyšel ze západního rozhlasu. Když v roce 1964 přijel do Československa Pete Seeger, Marko Čermák se od návštěvníků jeho koncertu dozvěděl dvě informace. Za prvé, že se bluegrass hraje třemi prstýnky a ne trsátkem, a za druhé, že se hraje na pětistrunné a nikoli tenorové banjo. Tehdy se začaly psát dějiny bluegrassu v našich zemích. Ale představte si, že by se Marko Čermák tenkrát dozvěděl pouze první informaci - že má hrát na své banjo třemi prstýnky. Pak by už před čtyřiceti lety vyvinul prstýnkovou techniku pro tenorové banjo, měl by určitě nemálo následovníků a ... - ale nic z toho se nestalo a tak máte šanci být mezi prvními tenorgrassisty vy.

Podle mě dělají bluegrassové banjo bluegrassovým banjem dvě věci: hra prstýnky a ladění do akordu, které uvolní levou ruku pro melodické ozdoby. Na počtu strun nezáleží. Pro ty, kteří se mnou souhlasí, jsem napsal základní informace o tenorgrassu, uspořádané do těchto částí:

Další informace, tabulatury a zvukové MIDI soubory najdete na stránkách v angličtině.


Ladění DGdg

Stejně jako existují různá ladění pětistrunného banja, z nichž jedno je nejpoužívanější, můžeme najít různá akordová ladění tenorového banja. Nejobvyklejšímu ladění pětistrunného banja gDGHd odpovídá ladění DGdg:
       -> g|------
d|-------  |  d|------
H|-------  |
G|-------  |  G|------
D|-------  |  D|------
   g|-- -
Kromě ladění DGdg je možné beze změny strun přeladit tenorové banjo například do DAdf#, DAda nebo CGcg. Zde se však budeme věnovat jen ladění DGdg.

DGdg banjo se od pětistrunného liší v těchto bodech:
 1. Tenká palcová struna se přesunula na opačnou stranu - je tedy nutno změnit rolly a tuto strunu nebude hrát palec, ale prostředník.
 2. Chybí struna H - namísto ní se musí hrát např. struna G (zmačknutá na čtvrtém a vyšším pražci).
 3. Tenorové banjo má jen 19 pražců, o tři méně než pětistrunné banjo. Na jednu stranu jsou na DGdg banju nehratelné některé hmaty z pětistrunného banja nejvýše na hmatníku, na druhou stranu však rozsah DGdg banja je o dva půltóny vyšší.
 4. Menzura (délka strun) DGdg banja je o něco kratší než u pětistrunného banja. Vzhledem k chybějící struně H je i tato menzura někdy až dost - pokud hmatáte tercie na vnitřních strunách.
 5. Struny tenorového banja jsou tvrdší než u pětistrunného - proto doporučuji používat "light" sady strun. (já používám GHS light typ 210).


Základní akordy

V ladění DGdg vypadá pět nejpoužívanějších akordů v G dur takto:
  G       C       D       A       Emi
0 0 0 0     0  0    0  0                
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    0 | 0 |    | 0 | 0    0 0 0 0    0 | 0 |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
                              | | | |
                              | | | |
                              | | | |
                              | 0 | |
                              | | | |
                              | | | |
G, C, D a A jsou vlastně neúplné akordy, protože obsahují vždy jen dva ze tří tónů (zato každý dvakrát). Všimněte si, že v akordu D a A hmatáte na nejtenčí g strunu, což u pětistrunného banja v nejnižší poloze není možné.

Zobrazený hmat akordu C neobsahuje základní tón, proto k doprovodu můžete použít jiný hmat: zmačkněte malíčkem strunu G na pátém pražci a strunu d na druhém pražci. Nejtlustší struna D se pak nehraje a doprovod typu "um-ca-um-ca" s kráčejícím basem mezi akordy může vypadat například takto (T = palec, I = ukazovák, M = prostředník):
 G                  C
g-----0-------0---|-----0-----------|-----0-------0---|-----0-----------|
d-----0-------0---|-----0-----------|-----2-------2---|-----2-----------|
G-0---------------|-0-------2---4---|-5-------0-------|-5-------4---2---|
D---------0-------|-----------------|-----------------|-----------------|
 |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  | 
 T  IM T  IM  T  IM T  T   T  IM T  IM  T  IM T  T

 G                  D
g-----0-------0---|-----0-----------|-----2-------2---|-----2-----------||
d-----0-------0---|-----0-----------|-----0-------0---|-----0----------.||
G-0---------------|-0---------------|---------2-------|----------------.||
D---------0-------|---------4---2---|-0---------------|-0-------2---4---||
 |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  | 
 T  IM T  IM  T  IM T  T   T  IM T  IM  T  IM T  T
Ve vyšší poloze použijete hmaty např. takto: (tečka = po zahrání uvolnit stisk levé ruky)
 G  .    .   C  .    .   D  .    .   G
g-----7-------7---|-----5-------5---|-----7-------7---|-----0-----------|
d-----5-------5---|-----5-------5---|-----7-------7---|---------------0-|
G---------7-------|-5---------------|-7---------------|-0-----2 3-0-----|
D-5---------------|---------5-------|---------7-------|-------------2---|
 |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |_| |_|_|_|
 T  IM T  IM  T  IM T  IM  T  IM T  IM  T  M T S I T M
V posledním taktu je místo "um-ca" uveden nejčastěji užívaný obrat (lick) hraný pomocí skluzu.

V ladění DGdg však lze hrát nejen v G dur, ale také v D dur.

Pokud se naučíte hrát v těchto dvou tóninách (ve stejném ladění DGdg), obsáhnete pomocí kapodastru snadno všechny ostatní tóniny. Například píseň v E dur nebudete hrát s kapodastrem na devátém pražci a v tónině G dur, ale s kapodastrem pouze na druhém pražci a v tónině D dur.

Pět nejpoužívanějších akordů v tónině D dur pak vypadá takto:
  D       G       A       E       Hmi
0  0                               
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| 0 | 0    | | | |    0 0 0 0    0 | 0 |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
| | | |    | | | |    | | | |    | | | |    | | | |
                       | | | |    | | | |
                       | | | |    | | | |
                       | | | |    | | | |
                       | 0 | 0    0 0 0 0
                       | | | |    | | | |
                       | | | |    | | | |
Příklad písně Jesse James hrané v tónině G dur a v tónině D dur najdete zde.


Rolly na DGdg banju

Díky tomu, že tenká g struna u DGdg banja není na palcové straně, může se palec věnovat pouze hraní melodických not. Ty můžete zabalit například do těchto rollů:
Roll basový            Roll čtvercový
g|-----0-------0---|-       g|---0-------0-----|-
d|---0---0---0---0-|-       d|-------0-------0-|-
G|-0---------------|-       G|-0-------0-------|-
D|---------0-------|-       D|-----0-------0---|-
  |_|_|_| |_|_|_|          |_|_|_| |_|_|_|
  T I M I T I M I          T M T I T M T I


Roll přední            Roll FMB (posunutý přední) 
g|-----0-----0-----|-       g|---------0-----0-|-
d|---0-----0-----0-|-       d|---0---0-----0---|-
G|-0-----0-----0---|-       G|-0---0-----0-----|-
D|-----------------|-       D|-----------------|-
  |_|_|_| |_|_|_|          |_|_|_| |_|_|_|
  T I M T I M T I          T I T I M T I M


Roll zadní             Roll "fill-in"
g|---0-----0-------|-       g|-----0-----------|-
d|-----0-----0---0-|-       d|---0-----0-----0-|-
G|-0-----0-----0---|-       G|-0-----0---0-----|-
D|-----------------|-       D|-------------0---|-
  |_|_|_| |_|_|_|          |_|_|_| |_|_|_|
  T M I T M I T I          T I M T M I T I

Roll kosočtvercový         Roll předozadní
g|-----------0-----|-       g|-------0---------|-
d|---0-----0-----0-|-       d|-----0---0-----0-|-
G|-0-----0-----0---|-       G|---0-------0-----|-
D|-----0-----------|-       D|-0-----------0---|-
  |_|_|_| |_|_|_|          |_|_|_| |_|_|_|
  T M T I T M T I          T I T M T I T I
Poslední dva rolly obsahují arpeggio (postup od nejhlubší struny k nejtenčí či naopak), které vyžaduje křížení palce a ukazováku pravé ruky. Jsou zde přes svoji obtížnost uvedeny proto, že se s nimi často setkáte, budete-li co nejvěrněji chtít převést sóla z pětistrunného na DGdg banjo.

Určitě přijdete na další rolly - důležité je uvědomit si, kolik melodických not (hraných palcem většinou na dvou nejhlubších strunách D a G, občas i na druhé nejtenčí d) potřebujete zahrát v jednom taktu a jak je chcete synkopovat (kam přesně je v taktu umístíte). Zbylá místa pak vyplníte notami hranými ukazovákem a prostředníkem (většinou na dvou nejtenčích strunách d a g).


Příklad: Old McDonald

První verš známé písničky ("Strejček Donald farmu měl, hýja hýja hou") by se mohl hrát s pomocí čtvercového rollu například takto:
 G         C    G     G    D     G
g---0-------0-----|---0---------0---|---0-------2-----|-----0-------0---|
d-------0-------0-|-------2-----0---|-------0-------0-|-----0-------0---|
G-0---0---0-------|-----------------|-4---4---2---2---|-0---------------|
D-------------0---|-2---2---0-------|-----------------|--------(0)------|
 |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |_|_|_| |_|_|_|  |  |  |  |
 T M T I T M T I  T M T I T  IM  T M T I T M T I  T  IM T  IM 
Abyste melodii synkopovali, použijte například v prvním taktu přední roll a ve druhém a třetím taktu FMB roll. (Jedná se stále o FMB roll, ať je melodie hrána palcem na G nebo na D struně.)
 G         C    G     G    D     G
g-----0-----0-----|---------0-----0-|---------0-----0-|-----0-------0---|
d---0-----0-----0-|---2---2-----0---|---0---0-----0---|-----0-------0---|
G-0-----0---------|-----------------|-4---4-----2-----|-0---------------|
D-------------0---|-2---2-----0-----|-----------------|--------(0)------|
 |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |  |  |  |
 T I M T I M T I  T I T I M T I M  T I T I M T I M  T  IM T  IM 

Slide, hammer-on, pull-off

Melodické noty byste občas měli zdůraznit pomocí melodické ozdoby. Technika levé ruky je na DGdg banju obdobná jako na banju pětistrunném a zde není místo pro podrobnou instruktáž - podívejte se banjistům na ruce.

Skluzy (slide) se nejčastěji hrají na těchto místech:
g------|-----|-----|-----|-
d------|-----|-----|-2 5-|-
G------|-2 3-|-2 4-|-----|-
D--2 5-|-----|-----|-----|-
  T S  T S  T S  T S
První a třetí slide cvičte takto: (opsáno z učebnice Earla Scruggse)
 pr vá dru há tře tí čtvrtá   pr vá dru há tře tí čtvrtá
g---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
d---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
G-2  4-----------0----------------|-----------------0----------------|
D----------------------------------|-2  5----------------------------|
 |___|  |    |    |     |___|  |    |    |
 T  S  IM   T    IM     T  S  IM   T    IM

 pr-a vá dru há tře tí čtvrtá  pr-a vá dru há tře tí čtvrtá
g---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
d-----0-------0-------0-------0----|-----0-------0-------0-------0----|
G-2 4-------------0----------------|-----------------0----------------|
D----------------------------------|-2 5------------------------------|
 |-|_|___|___|  |___|___|___|   |-|_|___|___|  |___|___|___|
 T S I  M  I  T  I  M  I   T S I  M  I  T  I  M  I

 pr-a vá dru há tře tí čtvrtá  pr-a vá dru há tře tí čtvrtá
g---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
d-----0-------0-----------0--------|-----0-------0-----------0--------|
G-2 4-------------0----------------|-----------------0----------------|
D----------------------------------|-2 5------------------------------|
 |-|_|___|___|  |    |     |-|_|___|___|  |    |
 T S I  M  I  T    IM     T S I  M  I  T    IM
Příklepy (hammer-on) cvičte zejména na těchto místech:
g------|-----|-----|-----|-----|-
d------|-----|-----|-----|-0 2-|-
G------|-0 2-|-2 3-|-2 4-|-----|-
D--0 2-|-----|-----|-----|-----|-
  T H  T H  T H  T H  T H
Cvičení jsou opět převedena ze Scruggsovy učebnice:
 pr vá dru há tře tí čtvrtá   pr vá dru há tře tí čtvrtá
g---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
d---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
G-----------------0----------------|-0  2-----------0----------------|
D-0  2----------------------------|----------------------------------|
 |___|  |    |    |     |___|  |    |    |
 T  H  IM   T    IM     T  H  IM   T    IM

 pr-a vá dru há tře tí čtvrtá  pr-a vá dru há tře tí čtvrtá
g---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
d-----0-------0-------0-------0----|-----0-------0-------0-------0----|
G-----------------0----------------|-0 2-------------0----------------|
D-0 2------------------------------|----------------------------------|
 |-|_|___|___|  |___|___|___|   |-|_|___|___|  |___|___|___|
 T S I  M  I  T  I  M  I   T S I  M  I  T  I  M  I

 pr-a vá dru há tře tí čtvrtá  pr-a vá dru há tře tí čtvrtá
g---------0---------------0--------|---------0---------------0--------|
d-----0-------0-----------0--------|-----0-------0-----------0--------|
G-----------------0----------------|-0 2-------------0----------------|
D-0 2------------------------------|----------------------------------|
 |-|_|___|___|  |    |     |-|_|___|___|  |    |
 T S I  M  I  T    IM     T S I  M  I  T    IM
Jednou z častých melodických ozdob u pětistrunného banja je i příklep (hammer-on) z druhého na třetí pražec struny H - viz začátek Foggy Mountain Breakdown. Tato struna na DGdg banju chybí, je nutné tedy tento příklep zahrát ve vyšší poloze na struně G. Nad linkami je pomocí písmen i,m,r,l (od ukazováku po malík) naznačen prstoklad levé ruky.
    i m i m  l    i m i m  l    i m i m  m i         i
g--0-|---------0-----0-|---------0-----0-|---------0-----0-|-----0-----------|
d--0-|-------0-----0---|-------0-----0---|-------0-----0---|---------0-------|
G--0-|-6-7-6-7---------|-6-7-6-7---------|-6-7-6-7---3-2---|-0-----0---0-----|
D----|-----------9-----|-----------9-----|-----------------|-------------1---|
  |  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |  |_| |_| |
 TIM T H THI M T I M  T H THI M T I M  T H THI M TPI M  T  M T M I T atd.
Podobně zkoušejte i odtrhy (pull-off). Na DGdg banju se nejčastěji hrají na těchto místech hmatníku:
g------|-----|-----|-----|-----|-
d------|-----|-----|-----|-2 0-|-
G------|-2 0-|-3 2-|-4 2-|-----|-
D--2 0-|-----|-----|-----|-----|-
  T P  T P  T P  T P  T P
Následují opět příklady podle Scruggse:
g-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|-
d-----0-------0---|-----0-------0---|-2 0-0-------0---|-
G---------0-------|-2 0-----0-------|---------0-------|-
D-2 0-------------|-----------------|-----------------|-
 |_| |  |  |   |_| |  |  |   |_| |  |  |
 T P IM T  IM  T P IM T  IM  T P IM T  IM
Ve třetím taktu hraje melodickou (první) notu také palec.

Kombinace skluzů a odtrhů v jednom cvičení:
g-------0-------0---|-------0-------0---|-------0-------0---|-----0---------0---|
d-----0---0-----0---|-----0---0-----0---|-----0---0-----0---|---------0-----0---|
G-----------0-------|-2 0-------0-------|-----------0-------|-2 0-------0-------|
D-2 5---------------|-------------------|-2 5---------------|-------2-----------|
 |-|_|_|_| |  |   |-|_|_|_| |  |   |-|_|_|_| |  |   |-|_|_|_| |  |
 T S I M I T  IM  T P I M I T  IM  T S I M I T  IM  T P M T I T  IM
Odtrh ze třetího na druhý pražec:
g-----0---------0---|-
d---0---0-----0---0-|-
G-0-------3 2-------|-
D-------------------|-
 |_|_|_| |-|_|_|_|
 T I M I T P I M I

Příklad: Cripple Creek

Předehra
g-0-|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0-----|-------0-----0---|
d-0-|-------0-------0-|-------0-----0---|-------0---------0-|-----0-------2  |
G-0-|-2 4-----2 4-----|-2 4-------------|-2 4-----2 0-------|---------0-------|
D---|-----------------|---------0-------|---------------2---|-0 2-------------|
 |  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |_|_|_| |-|_|_|_|  |_|_|_| |  |
 TIM T S M I T S M I  T S M I T  IM  T S M I T P M T I  T H I M T  IM

Sloka
  G         C    G               D    G
g|-----0-----------|-0-----0-----0---|-----0-------0-----|-------0-----0---|
d| 5---5---0-------|-----2---0---0---|-------0---------0-|-----0-------2  |
G|-------------4---|---5-------------|-2 4-----2 0-------|---------0-------|
D|-----------------|-----------------|---------------2---|-0 2-------------|
  |  |  |  |   |_|_|_| |  |   |_|_|_| |-|_|_|_|  |_|_|_| |  |
  S  IM T  T   M T I M T  IM  T S M I T P M T I  T H I M T  IM

  G         C    G               D    G
g|-----0-----------|-0-----0-----0---|-----0-------0-----|-------0-----0---|
d| 5---5---0-------|-----2---0---0---|-------0---------0-|-----0-------0---|
G|-------------4---|---5-------------|-2 4-----2 0-------|---------0-------|
D|-----------------|-----------------|---------------2---|-0 2-------------|
  |  |  |  |   |_|_|_| |  |   |_|_|_| |-|_|_|_|  |_|_|_| |  |
  S  IM T  T   M T I M T  IM  T S M I T P M T I  T H I M T  IM

Refrén
  G                            D    G
g|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0-----|-------0-----0---|
d|-------0-------0-|-------0-----0---|-------0---------0-|-----0-------0---|
G|-2 4-----2 4-----|-2 4-------------|-2 4-----2 0-------|---------0-------|
D|-----------------|---------0-------|---------------2---|-0 2-------------|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |_|_|_| |-|_|_|_|  |_|_|_| |  |
  T S M I T S M I  T S M I T  IM  T S M I T P M T I  T H I M T  IM

  G                            D    G
g|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0-----|-------0-----0---|
d|-------0-------0-|-------0-----0---|-------0---------0-|-----0-------2  |
G|-2 4-----2 4-----|-2 4-------------|-2 4-----2 0-------|---------0-------|
D|-----------------|---------0-------|---------------2---|-0 2-------------|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |_|_|_| |-|_|_|_|  |_|_|_| |  |
  T S M I T S M I  T S M I T  IM  T S M I T P M T I  T H I M T  IM

Závěr
  G                             D  G
g|-----0---0-----0-|-----------------|-4-----0---------|-----11--12------|
d| 5---5-------2---|-0-----0---------|-8/--5-----------|-----------------|
G|-----------4-----|---3 2---0-------|---------9---7 -|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
  |  |  |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |  |_| |  |   |  |  |  |
  S  IM M T I M  I T P I T    MIx T I T  T S    T  T
x = vytažení do strany (choke)


Bluegrassové licky

Pokud chcete, aby vaše tenorové banjo znělo jako bluegrassové, měli byste nacvičit některé z charakteristických taktů, které jsou umisťovány na koncích frází. Ve Scruggsově učebnici můžeme najít např. tyto "fill-in licky":
g------------------|-----0-----------|
d----------0-----0-|---------0-----0-|
G--0---2 4---0-----|-0---------3 2---|
D--------------2---|-----------------|
  |  |_| |_|_|_|  |  |  |_|_|_|
  T  T S M I T I  T  M  I T P I


g------0-----------|-----0-----------|
d----------0-----0-|---------0-------|
G--0-----2 4-0-----|-0-----0---0-----|
D--------------2---|-------------0 2-|
  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|
  T  M TSM I T I  T  M T M I T H


g------------------|-------0---------|
d----------0-----0-|-----2---0-----0-|
G--0---2 4---0-----|-3 4-------3 2---|
D--------------2---|-----------------|
  |  |_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|
  T  T S M I T I  T H I M I T P I


g---------0-----0-|---------0-----0-|-----------------|
d-------0-----0---|---0---0-----0---|---------0-----0-|
G-0---6 7---7-----|-3 2-0-----2 4---|-0---2 4---0-----|
D-----------------|-----------------|-------------2---|
 |  |_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |  |_| |_|_|_|
 T  THI M T I M  TPI T I M TSI M  T  T S M I T I


g-----------------|------|-0---0---0---0---|
d-----0-2---------|------|-----0-2---------|
G-3-4-----3-4-0---| nebo |-3-4-----3-4-0---|
D-----------------|------|-----------------|
 |_|_|_| |_| |      |_|_|_| |_| |
 T I T I T I T      M  M  M  M
              T I T I T I T

g-----0-------------|-----0---------0-|-----0-------------|-----0---------0-|
d-----0-3 2-0-----0-|-----0-------0---|-5---5-3 2-0-----0-|-----0-------0---|
G-0-----------3 2---|-0-------2 4-----|-------------3 2---|-0-------2 4-----|
D-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
 |  | |-|_|_|-|_|  |  |  |_|_|_|  |  | |-|_|_|-|_|  |  |  |_|_|_|
 T IM T P I T P I  T IM  T S I M  T IM T P I T P I  T IM  T S I M

g-------------------|-----0-------------|-----0-----------|---
d-----------------0-|---------0-------0-|---------0-----0-|---
G---2 3-2 3 2-0-----|-0-----2 4-0-------|-0---------3 2---|-0-
D-0-------------0---|-------------2 0---|-----------------|---
 |_|_|_| |-|_|_|_|  |  |_| |_|_|-|_|  |  |  |_|_|_|  |
 T I H I H P I T I  T  M TSM I T P I  T  T  I T P I  T


g---------------------|-----0-----------|
d-------------------0-|---------0-----0-|
G-----2 3-2 3 2-0-----|-0---------3 2---|
D-0---------------0---|-----------------|
 |  |-|-|-| |_|_|_|  |  |  |_|_|_|
 T  T H I H P I T I  T  T  I T P I


g-----0-----0-----|-0-----------------|
d---0-----0-----0-|-----------------0-|
G-6 7---7-----7---|---2 3-2 3 2-0-----|
D-----------------|---------------0---|
 |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |-|_|_|_|
 THI M T I M T I  M I H I H P I T I

Hra ve vyšších polohách

Příklad: Ground Speed

Nejjednodušší způsob hry ve vyšších polohách spočívá v stisknutí dvojhmatu na vnitřních strunách. Např. instrumentálka Ground Speed začíná těmito dvojhmaty:
  i   i   i   i
  l   l   l   m (prostředník je užit kvůli hammer-onu v 7. taktu)
g---------------------------
d--12----10-----9-----5-----
G--16----14----12-----7-----
D---------------------------
Pro nácvik hmatů levou rukou můžete pravou hrát FMB roll:
g-----------0-----0-|----------0-----0-|----------0-----0-|---------0-----0-|
d----12--12----12---|---10--10----10---|----9---9-----9---|---5---5-----5---|
G--16--16----16-----|-14--14----14-----|-12--12----12-----|-7---7-----7-----|
D-------------------|------------------|------------------|-----------------|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |_|_|_|
  T I T I M T I M  T I T I M T I M  T I T I M T I M  T I T I M T I M
Část Ground Speed pak vypadá takto:
Intro:
   IM T I  T
g------------------|
d------9-----------|
G-----12---9--12---|
D-------12---------|
    |_| |  |

Část A:

g------0-----0-----|-0-----0-----0---|-----0-------0-----|-----0-------0---|
d-12----10-------9-|-----9---5-----0-|-------0---------0-|-----0-------0---|
G---16----14--12---|--12-----7-------|-2 4-----2 0-------|---------0-------|
D------------------|-----------------|---------------2---|-0---------------|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |_|  |_|_|_| |-|_|_|_|  |  |  |  |
  I T M I T M T I  M T I M TI M I  T S M I T P M T I  T  IM T  IM


g------0-----0-----|-0-----0-----0---|------0-----0-----|-0-----0-----0---|
d-12----10-------9-|-----9---5-------|----------7-----9-|-----7---0-------|
G---16----14--12---|--12-----7-------|-9 11--11----11---|--11-------------|
D------------------|-----------------|------------------|-----------------|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |   |__|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |
  I T M I T M T I  M T I M TI M   T H M T I M T I  M T I M T  M


g------0-----0-----|-0-----0-----0---|-----0-----------0-|-----0-----------|
d-12----10-------9-|-----9---5-----0-|---------0-----0---|---------2-------|
G---16----14--12---|--12-----7-------|-2 3---0---2 3-----|-5-----5---5-----|
D------------------|-----------------|-------------------|-------------5---|
  |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_| |  |_|  |-|_|_|_| |_|_|_|  |  |_| |_| |
  I T M I T M T I  M T I M TI M I  T S M T I T H I M  T  M T M I T

 
g--------0---------|-------2-----------|-----0-----------|-----0-----------|
d------0---0-----0-|-----0-------0---0-|---------0-----0-|---------0-------|
G--2 3-------0-----|---------4 2-------|-0-----2 4-0-----|-0-----4---4-----|
D--------------2---|-0-------------4---|-------------2---|-------------2---|
  |_|_|_| |_|_|_|  |  |_| |-|_|_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_| |
  T S I M T I T I  T  I M T P I T M  T  M TPM I T I  T  M T M I T


Začátek části B:

g------------------|-----------------|-----------------|-----0-----------|
d------0-----0-----|-0-----0-------0-|---------0-----0-|---------0-------|
G------2-----4-----|-2-----4---2-----|-0---2 4---0-----|-------4---4-----|
D--4-------4-----4-|-----4-------4---|-------------2---|-0-----------2---|
  |  |  | |  |  |  | |  |_|_|  |  |_| |_|_|_|  |  |_| |_| |
  T  IM T IM T  IM T IM I T I  T  T S M I T I  T  M T M I T

atd.

Často používaný lick ve vyšší poloze

Často používaný lick zahrajete z dvojhmatu 0-12r-9i-0 neboli ukazovák je na devátém pražci struny d a prsteník je na dvanáctém pražci struny G. Malíček pak hmatá čtrnáctý pražec na struně G a nebo D. Na struně G musí malíček udělat také vytažení do strany (angl. choke nebo bend).

Příklady licků využívajících tohoto prstokladu:
g------0-----0-----|
d----9---^-9-----9-|
G-12----14---------|
D-------------14---|
  |_|_|_| |_|_|_|
  T I M T I M T I
     Ch

g----0-----0-----0-|
d--9-----9---^-9---|
G-----------14-----|
D-----14-----------|
  |_|_|_| |_|_|_|
  T M T I M T I M
       Ch

Jdete do toho?

Přesvědčil jsem vás, že panenská krajina pikovaného tenorového banja stojí za prozkoumání?

Spojte se se mnou: drpatek@centrum.cz

Záleží jen na nás, co z tenorového banja dostaneme.
Kromě bluegrassu je možné hrát např. Travis picking, sóla v oktávách, old-time techniku, nebo...